Video: 3 lần hiếm hoi nhìn thấy Sao La tại Việt Nam

Sao La được phát hiện lần đầu tiên tại Việt Nam vào năm 1992 đã làm sống lại hy vọng về việc bảo tồn loài thú quý hiếm này. Nhưng từ 2013 đến nay, chưa có hình ảnh mới nào về Sao La được ghi nhận.

Hình ảnh sao la được ghi nhận tại Việt Nam.
Hình ảnh sao la được ghi nhận tại Việt Nam.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *